torsdag 25. desember 2014

En frelser er oss født i dag, Han er Kristus, Herren.I det lyset også kommer til Bergen, solen skinner for første gang på uker, slik føles det i hvert fall, feirer vi også at lyset kom til verden. Gud kom til verden for å frelse oss. Natten ble fylt av lyset. En stor glede. Dette er det vi alle hovedsakelig minnes ved å tenke på julen.

Samtidig er det viktig for meg å se på julen i et annet perspektiv – det at Jesus skal komme igjen. Hvem ville jeg vært om Jesus kom til verden i dag? Ville jeg vært som gjeterne og ilt til stallen? Eller ville jeg vært som Herodes og beordret barnedrap?

En tekst jeg leste i dag i Jobs bok gjorde meg enda mer oppmerksom på dette:

Jeg kunne vel også ha talt som dere hvis dere hadde vært i mitt sted. Da kunne jeg ha holdt fine taler og ristet på hodet av dere. Men jeg ville ha styrket dere med min tale og ikke spart på milde ord.

Jeg har fremdeles mye å lære om det hvordan man kan behandle våre nester. Om det å ikke være dømmende, men forsonende og åpen for mine medmennesker. Jesus er nettopp en som kommer og styrker oss og ikke sparer på milde ord når det er noen som trenger trøst.


Lyset har kommet til Bergen. Jesus er kommet til verden. Glede er kommet til verden. Men julen handler også om å huske at Han skal komme igjen. Er vi klare til å ta i mot Ham?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar